חיים ולדר בהרצאה בפני אלפי מתנדבות של ארגון דרכי מרים

חיים ולדר בהרצאה בפני אלפי מתנדבות של ארגון דרכי מרים

חיים ולדר בהופעות

חיים ולדר בהרצאות

פרס ראש הממשלה 2003

חיים ולדר בתכנית רדיו

תלמידים מספרים

תמונות נוספות